Nota :

Berikut adalah penerangan mengenai status yang mungkin dikeluarkan oleh sistem.

1. BF&KIV : Maklumat anggota/waris yang direkod masih dalam pemantauan MTU-Perkhidmatan Sel Kebajikan.

2. Dalam Proses : Maklumat anggota masih dalam proses semakan oleh MTU-Perkhidmatan Sel Kebajikan

3. Selesai : Permohonan anggota telah selesai.

Semakan Permohonan
Jenis Permohonan
No Tentera